User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2561 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 3/2561 7จังหวัด ครั้งที่ 4/2561 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
การดำเนินงาน ครั้งที่ 5/2561 : แผนงานส่งเสริมการศึกษา มอบทุนการศึกษา จ.เชียงใหม่
 วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2561  มอบทุนการศึกษานักเรียนใน จ.เชียงใหม่

 มูลนิธิฯ กำหนดไปเยี่ยมชม โรงเรียนในสังกัด ตชด. 2 แห่ง สพฐ.3 แห่ง เพื่อมอบทุนการศึกษานักเรียนทุนละ 1,000 บาท จำนวน 300 ทุน บุตรครู 14 ทุน และ มอบอุปกรณ์กีฬา สิ่งของ สนับสนุนอาหารกลางวัน รวมงบประมาณกว่า 560,000 บาท ให้แก่
          1.รร.ตชด.เฮียงไทยธำรงค์ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่    2.รร.ตชด.อาโอยาม่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 
          3
.รร.บ้านเมืองคอง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่          4.รร.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
          5.รร.บ้านถ้ำ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com