User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2561 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 3/2561 7จังหวัด ครั้งที่ 4/2561 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
การดำเนินงาน ครั้งที่ 4/2561 การก่อสร้าง“อาคารเรียนโมโนกรุ๊ป 9” ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดงตาหวาน
 ศกร.ตชด.บ้านดงตาหวาน อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี สังกัดกองกำกับการตชด.ที่22 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เพื่อเปิดทำการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2561 ในเดือนพ.ค. แต่ยังไม่มีอาคารและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการเรียนการสอน ซึ่งต้องใช้งบประมาณ ในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก

มูลนิธิจึงพิจารณาสนับสนุนการก่อสร้าง อาคารเรียนโมโนกรุ๊ป9 ” ซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียว ขนาด 6 ห้องเรียน พร้อมมอบครุภัณฑ์ต่างๆ และห้องน้ำ 10 ห้อง เริ่มดำเนินการในเดือนมีนาคม จะแล้วเสร็จเดือน สิงหาคม 2561 รวมงบประมาณทั้งสิ้น3,000,000 บาท

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com