User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2561 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 3/2561 7จังหวัด ครั้งที่ 4/2561 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
การดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2561 : แผนงานส่งเสริมการศึกษา มอบทุนการศึกษา จ.จันทบุรี ตราด

วันที่ 14-15 มิถุนายน 2561  มอบทุนการศึกษานักเรียนใน จ.จันทบุรี ตราด

มูลนิธิฯ เยี่ยมชมและมอบทุนการศึกษานักเรียน โรงเรียนในสังกัด ตชด. สพฐ. รวมจำนวน  150 ทุน และทุนบุตรครู 23 ทุน ทุนบุตรอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน 81 ทุน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน  งบประมาณกว่า 368,000 บาท ให้แก่

          1.รร.ตชด.บ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา อ.มะขาม จ.จันทบุรี

          2.หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

          3.รร.บ้านสระใหญ่ อ.บ่อไร่ จ.ตราด

          4.รร.บ้านคลองแอ่ง รร.บ้านตางาม รร.บ้านหนองแฟบ อ.บ่อไร่ จ.ตราด

 

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com