User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2561 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 3/2561 7จังหวัด ครั้งที่ 4/2561 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
การดำเนินงาน ครั้งที่ 3/2561 แผนการส่งเสริมทักษะทางการกีฬา โซนตะวันออก 7 จังหวัด

มูลนิธิฯ(PBF)จึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันบาสเกตบอล โดยใช้ชื่อ“PBF BASKETBALL  DREAM  3X3 ” โดยจัดแข่งขัน 7 จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักกีฬาบาสเกตบอลของแต่ละจังหวัด เกิดความมุ่งมั่น สามัคคี  ฝึกฝนตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถและยกระดับมาตรฐานนักกีฬาบาสเกตบอลไทยให้มีความสามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติต่อไป งบประมาณกว่า 700,000 บาท

        กิจกรรมที่ 1 การแข่งขัน PBF Basketball Dream 3x3 ชิงถ้วยมูลนิธิ ดร.พิชนี  โพธารามิกเพื่อเด็กและคนชรา

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน กันยายน 2561 ทั้งหมด 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตราด  ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ สระแก้ว เป็นการแข่งบาสเกตบอล 3 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน คือ ทีมชายอายุ 14 ปี  ทีมชายอายุ 16 ปี  และ ทีมชายอายุ 18 ปี รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 จังหวัด จำนวน 270 ทีม 1,080 คน

     กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ  วันที่ 29 กันยายน 2561   และ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561   ณ STADIUM 29 ถนนชัยพฤกษ์ การนี้มูลนิธิฯ ยังได้จัดกิจกรรมทัศนะศึกษาให้กับโค้ช และนักกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขัน   PBF Basketball Dream 3x3 ชิงถ้วย มูลนิธิดร.พิชนี  โพธารามิกเพื่อเด็กและคนชราปี2561  ให้ได้มาชมการแข่งขันบาสเกตบอลระดับประเทศ เพื่อให้มีประสบการณ์ชมการแข่งขัน ในระดับประเทศและสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อมต่อไป อีกทั้งได้สัมผัสกับบรรยากาศของสนามแข่งขันที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ  โดยการจัดกิจกรรมเดินทางมาดูการแข่งขัน 
 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com