User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561
   
 
ครั้งที่ 1/2561 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 3/2561 7จังหวัด ครั้งที่ 4/2561 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2561 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
     

มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา (องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 922)

โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2561

สำหรับในปี 2561นี้ มูลนิธิฯได้จัดทำ “โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน คนชรา ปี2561” เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา จัดเสริมทักษะทางการกีฬาด้วยการจัดแข่งขันบาสเกตบอลระดับมัธยม ปรับปรุงศูนย์ผู้สูงอายุ                        สร้างอาคารเรียน มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน มอบอุปกรณ์การศึกษา กีฬา ให้กับโรงเรียนในสังกัดตชด.และ สพฐ. จ.ราชบุรี จันทบุรี ตราด อุบลราชธานี และเชียงใหม่

 

 * หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิฯ โทรศัพท์/แฟกซ์ 02-9977977
หรือโอนเงินในนาม  มูลนิธิดร.พิชนี  โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 099-2-23499-7 ธ.ทหารไทยสาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต เมื่อโอนแล้วกรุณา
Fax สำเนาใบ Pay in มาที่มูลนิธิฯในวันและเวลาราชการ

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com