User Online: 46
 
 
แจ้งผลการพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
 
ความคืบหน้า การดำเนินงานก่อสร้าง อาคารโมโนกรุ๊ป 6 (ข้อมูล ณ วันที่ 1ตุลาคม 2558)
 
รับมอบหนังสือภาษาหน้ารู้สู่AEC
 
รับมอบเงินจากการประมูลของที่ระลึกงาน“Thank You Gerrard”
 
รับมอบเงินสร้างอาคารโมโนกรุ๊ป 6
 
ความรู้เรื่อง Keyboard
 
ความรู้เรื่อง Monitor (CRT)
 
ความรู้เรื่อง Mainboard
 
ความรู้เรื่อง CPU
 
 
อ่านทั้งหมด....
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษาและคนชรา จังหวัดจันทบุรีและเชียงใหม่ ประจำปี 2551
 
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครูและนักเรียน โรงเรียน ตชด.และ สพฐ. 80 โรงเรียน จังหวัดจันทบุรี ตราด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
 
โครงการคอมพิวเตอร์ใช้แล้วในชนบท
 
โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 72 โรงเรียน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาส 72 พรรษา มหาราชินี
 
โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 50 โรงเรียน เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลในวโรกาส 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
 
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง