User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2563
   
 
ครั้งที่ 1/2563 จ.สตูล ครั้งที่ 2/2563 จ.ราชบุรี ครั้งที่ 3/2563 จ.อุบลราชธานี
 
     มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา (องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 922)


              ในปี 2563 มูลนิธิได้จัดทำ “โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และ คุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา  ประจำปี 2563” เพื่อสร้างอาคารเรียน มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ตชด. สพฐ. จันทบุรี ตราด สตูล และจังหวัดใกล้เคียง จัดเสริมทักษะทางการกีฬาด้วยการจัดแข่งขันบาสเกตบอลระดับมัธยม ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุ

              เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้มีความเสี่ยงในการดำเนินงาน ประกอบกับมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มูลนิธิฯ จึงยกเลิกเแผนการดำเนินงาน  ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์  โดยดำเนินแผนงานการสร้างอาคารเรียนและห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนตชด.บ้านส้านแดง อ.ควนกาหลง จ.สตูล แผนงานตกแต่งห้องเรียนและสื่อวัสดุการเรียนเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี และ มอบเครื่องถ่ายเอกสาร ให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญา อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี  

 


* หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิฯ โทรศัพท์/แฟกซ์ 02-9977977
หรือโอนเงินในนาม  มูลนิธิดร.พิชนี  โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 099-2-23499-7 ธ.ทหารไทยสาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต เมื่อโอนแล้วกรุณา 
Fax สำเนาใบ Pay in มาที่มูลนิธิฯในวันและเวลาราชการ

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com