User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2562
   
 
ครั้งที่ 1/2562 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 4/2562 โซนตะวันออก7จังหวัด ครั้งที่ 5/2562 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
     

มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา (องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 922)


มูลนิธิฯได้จัดทำ
โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน คนชรา ปี 2562เพื่อ    มอบทุนการศึกษา-อุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนในสังกัดตชด.สพฐ.จ.จันทบุรี ตราด และ จ. ราชบุรี  ทุนบุตรอาสาทหารพรานนาวิกโยธิน จัดเสริมทักษะทางการกีฬาด้วยการจัดแข่งขันบาสเกตบอลระดับมัธยม สร้างอาคารเรียน สนับสนุนการขยายห้องประชุม สร้างอาคารอเนกประสงค์ให้โรงเรียนผู้สูงอายุ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,511,000 บาท  

 

* หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิฯ โทรศัพท์/แฟกซ์ 02-9977977 หรือโอนเงินในนาม  มูลนิธิดร.พิชนี  โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา  บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 099-2-23499-7 ธ.ทหารไทยสาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต เมื่อโอนแล้วกรุณา Fax สำเนาใบ Pay in มาที่มูลนิธิฯในวันและเวลาราชการ

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com