User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2562
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2562 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 4/2562 โซนตะวันออก7จังหวัด ครั้งที่ 5/2562 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
 ครั้งที่ 4/2562  แผนการส่งเสริมทักษะทางการกีฬา โซนตะวันออก 7 จังหวัด

มูลนิธิฯได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันบาสเกตบอลโดยใช้ชื่อ“PBF BASKETBALL  DREAM  3X3”โดยจัดแข่งขัน 7 จังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดสระแก้ว ระยะเวลาดำเนินงานแข่งขันเดือนมิถุนายน  -ตุลาคม 2562   เป็นการแข่งบาสเกตบอล 3 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน คือ ทีมชายอายุ 14 ปี  ทีมชายอายุ 16 ปี  และ ทีมชายอายุ 18 ปี รวมนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 จังหวัด จำนวน 298 ทีม 1,192 คน ให้นักกีฬาบาสเกตบอลของแต่ละจังหวัด เกิดความมุ่งมั่น สามัคคี  ฝึกฝนตนเองเพื่อพัฒนาความสามารถและยกระดับมาตรฐานนักกีฬาบาสเกตบอลไทยให้มีความสามารถก้าวสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติต่อไป รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงานทั้งสิ้น 684,452 บาท   

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com