User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2562
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2562 จ.อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2562 จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2562 จ.จันทบุรี ครั้งที่ 4/2562 โซนตะวันออก7จังหวัด ครั้งที่ 5/2562 จ.จันทบุรี เชียงใหม่
 
 ครั้งที่ 3/2562  แผนงานส่งเสริมการศึกษา

              1.การมอบทุนการศึกษา จ.จันทบุรี ตราด : วันที่ 12-13-15 มิถุนายน 2562

มูลนิธิฯ เยี่ยมชม โรงเรียนในสังกัด ตชด.1 แห่ง สพฐ.4แห่ง และ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน เพื่อมอบทุนการศึกษานักเรียน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 351 ทุน และทุนบุตรครู 14 ทุน  พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา สิ่งของ สนับสนุนอาหารกลางวัน รวมงบประมาณกว่า 500,000 บาท ดังนี้

               1. รร.บ้านเตาหม้อ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี    2.รร.วัดโขดหอย(ละเมียดราษฎร์นุเคราะห์) อ.นายายอาม จ.จันทบุรี

                3. หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

               4. รร.วัดวังจะอ้าย อ.มะขาม จ.จันทบุรี    5. รร.ตชด.บ้านท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด

                6. รร.วัดเวฬุวัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

              2.การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 25 ตุลาคม 2562          

มูลนิธิฯ เดินทางไปทอดกฐิน ณ วัดท่าเสริม จึงจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนสังกัด สพฐ.2 แห่งเพื่อมอบทุนการศึกษานักเรียน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 75 ทุน พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา สิ่งของ รวมงบประมาณกว่า 82,400 บาท ดังนี้

                1.รร.วัดท่าเสริม อ.หัวไทร             จ.นครศรีธรรมราช          

                2.รร.วัดป่าหวาย อ.เฉลิมพระเกียรติ   จ.นครศรีธรรมราช      

              2.การมอบทุนส่งเสริมการศึกษา จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ 26-27-28 พฤศจิกายน 2562 

มูลนิธิฯ จะเดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ตชด.2 แห่ง สพฐ.2 แห่ง ในจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อมอบทุนการศึกษานักเรียน ทุนละ 1,000 บาท จำนวน 200 ทุน และทุนบุตรครู 22 ทุน พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การศึกษา การกีฬา สิ่งของต่างๆ  สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน รวมงบประมาณกว่า 292,000 บาท ให้กับโรงเรียน ทั้ง 4 แห่ง

              1.รร.วัดแก้วฟ้า  อ.โพธาราม จ.ราชุบรี                      

              2.รร.ตชด.นเรศวรป่าละอู อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
              3. รร.ตชด.นเรศวรบ้านห้วยโสก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

              4. รร.วัดหนองหงษ์  อ.แก่งกระจาน จ. เพชรบุรี

 

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com