User Online: 46
  รับมอบหนังสือภาษาหน้ารู้สู่AEC
   
   
 วันที่ 19 พฤษภาคม  2558 คุณกัญญภัทร สุขสมาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการซึ่งกลุ่มธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์และอินเตอร์เน็ต ในเครือโมโน (MONO Group) คุณรุ่งโรจน์ รักวงษ์ กรรมการมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา รับมอบหนังสือ“ภาษาน่ารู้สู่AEC” จำนวน 1,000 เล่ม ซึ่งได้จัดทำขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนการอ่านให้กับโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน เป็นภาษาท้องถิ่นของประเทศสมาชิกAEC  และ หนังสือ “ฉ.18- : อ่านก่อนจะเกรียน เซียนเน็ตอย่างมีคุณค่า” หนังสือให้ความรู้ในการใช้อินเตอร์เน็ตสำหรับเด็กและเยาวชน จำนวน1,800 เล่ม
ทางมูลนิธิฯ ได้นำไปแจกให้กับ นร.ในจังหวัดจันทบุรี ตราด ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา จ.จันทบุรี ตราด ประจำปี2558 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com