User Online: 46
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ประจำปี 2560
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่3/2560
 
การส่งเสริมทักษะทางการกีฬาบาสเกตบอล
 

 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ปี 2560 

การดำเนินงานครั้งที่ 2/2560  : 29 พฤษภาคม – 15 กรกฎาคม 2560  

 

1.   จัดอบรมผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล และ กิจกรรมการแข่งขัน ตามแผนงานส่งเสริมทักษะทางการกีฬา

        1.1 กิจกรรมการอบรมฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล  : วันที่ 29 พฤษภาคม 2560  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  เพื่อให้ผู้ฝึกสอนเข้าใจวิธีการ และขั้นตอนการฝึกเยาวชนอย่างถูกวิธี 
             
           อบรมเกี่ยวกับรูปแบบในการเล่นกีฬาบาสเกตบอล เกมส์รุก เกมส์การป้องกันอย่างถูกหลักการเล่นกีฬาบาสเกตบอล โดย
Mr.Douglas Clark Marty   หัวหน้าโค้ช จากสโมสร Mono vampire Basketball Club
           และทีมงาน มีผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอลจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดจันทบุรีและจากชมรมบาสเกตบอลจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งหมด 55 คน

         1.2 กิจกรรมการแข่งขัน “Mono Basketball Dream 3x3  ชิงถ้วยมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จัดแข่งขัน 3 รุ่น คือ รุ่นอายุ 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี การแข่งขัน จัดขึ้นวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560  
           ณ สนามกีฬากลาง จ.จันทบุรี โดยมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก คุณคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน มีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 180 คน แบ่งเป็น 45 ทีม

สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้

รุ่นอายุ 14 ปีชาย

-                   ชนะเลิศ                     ทีม เบญจมราชูทิศ 3

-                   รองชนะเลิศอันดับ1       ทีมชมรมบาสจันทบุรี

-                   รองชนะเลิศอันดับ 2 ครองร่วมกัน ทีมเบญจมราชูทิศ2 และทีมอนุบาลจันทบุรี

รุ่นอายุ 16 ปีชาย

-                   ชนะเลิศ                     ทีม BJ3

-                   รองชนะเลิศอันดับ1       ทีมแมว

-                   รองชนะเลิศอันดับ 2 ครองร่วมกัน ทีมเบญจมราชูทิศ2 และทีมชมรมบาสจันทบุรีB

รุ่นอายุ 18 ปีชาย

-                   ชนะเลิศ                     ทีม ชมรมบาสจันทบุรีB

-                   รองชนะเลิศอันดับ1       ทีม เบญจมราชูทิศ 1

-                   รองชนะเลิศอันดับ 2 ครองร่วมกัน ทีมGiant Dunk A  และทีมชมรมบาสจันทบุรี A

 

         1.3 กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ  

มูลนิธิฯ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับ คณะทีมงานที่จัดการแข่งขันฯและนักกีฬาที่ชนะเลิศจากการแข่งขัน Mono Basketball Dream 3x3  จำนวน 33 คน เข้าชมการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพ Thailand Basketball League (TBL)  
          เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกซ้อม ณ
STADIUM 29 ถนนชัยพฤกษ์ จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสนามที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติ  วันที่ 17 มิถุนายน 2560 และ วันที่ 15 กรกฎาคม 2560

 

 

 

 
 
มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 52/702 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02 - 997 7977 โทรสาร : 02 - 997 7977