User Online: 46
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ประจำปี 2560
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่3/2560
 


โครงการ
พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ปี2560


การดำเนินงาน ครั้งที่ 1/2560 :  วันที่ 14-18 มิถุนายน 2560 

1. การมอบทุนการศึกษานักเรียนใน จ.จันทบุรี ตราด รวม 220 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท

         1.1 มอบทุนการศึกษา ระดับประถมศึกษา จำนวน 140 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 140,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้ครู นักเรียน จำนวน 5 โรงเรียน
                สังกัดสพฐ.ตราด ได้แก่ รร.ตชด.บ้านเขาฉลาด  รร.บ้านปะเดา  สังกัดสพฐ.เขต2 จันทบุรี ได้แก่ รร.บ้านอีมุย  รร.บ้านท่าขาหย่าง สังกัด ตชด. ได้แก่ รร.ตชด.บ้านน้ำแดง

         1.2 มอบทุนการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 80 ทุนๆ ละ 2,000บาท รวมเป็นเงิน 160,000 บาท ให้กับนักเรียนในสังกัด สพม.เขต17 จันทบุรี กลุ่มสหวิทยาเขตไพลิน จำนวน 5 โรงเรียน ดังนี้

                    1. รร.ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล  2. รร.สะพานเลือกวิทยาคม  3. รร.มัธยมเขาสุกิม
                    4. รร.ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์        5. รร.แก่งหางแมวพิทยาคาร

2. การมอบอาคารเรียนโมโนกรุ๊ป8 รร.ตชด.บ้านน้ำแดง จ.จันทบุรี มูลค่า 1,700,000 บาท

มูลนิธิฯ ดำเนินการก่อสร้าง “อาคารเรียนโมโนกรุ๊ป 8”  ขนาด 8.5 x 27.0 ม. แบ่งเป็น 3 ห้อง งบประมาณ 1,700,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งจาก บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท)  และ คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้านการก่อสร้าง และได้ส่งมอบ อาคารเรียนโมโนกรุ๊ป8 รร.ตชด.บ้านน้ำแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี วันที่ 16 มิถุนายน 2560  โดยมี พ.ต.อ.ประพฤติ วงศ์พุฒิ  ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 11 เป็นผู้รับมอบอาคาร และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) มอบอินเทอร์เน็ต 3BB และ WiFi ใน “โครงการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาฟรี” ให้กับโรงเรียนด้วย

 3. การจัดอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ตามแผนงานพัฒนาบุคลากร และระบบสารสนเทศ

มูลนิธิฯ ได้จัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดจันทบุรี “หลักสูตรอบรมการใช้งาน Google Applications”  เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมจัดการเอกสารแบบออนไลน์ เช่น word / Excel / Power point  สร้างปฏิทินและสร้างบันทึกกิจกรรม แผนงานการแจ้งเตือนกำหนดนัด ผ่านระบบเครือข่าย  การใช้อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเบื้องต้น พื้นฐานความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น  เพื่อนำไปพัฒนาระบบสารสนเทศน์ ระบบเครือข่ายของโรงเรียนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจัดการฝึกอบรมในวันที่ 17-18 มิถุนายน  2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และ บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)

  ประมวลภาพกิจกรรม

 

 

 

 

 

 


 
 
มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 52/702 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02 - 997 7977 โทรสาร : 02 - 997 7977