User Online: 46
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ประจำปี 2560
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่3/2560
 
จ.ราชบุรี
 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน


การดำเนินงานครั้งที่ 3/2560 : วันที่ 27-28-29 พฤศจิกายน 2560 ในจังหวัดราชบุรี

        มูลนิธิฯ เยี่ยมชมและมอบทุนการศึกษา โรงเรียนในสังกัด ตชด. สพฐ และ สช. จังหวัดราชบุรี 5 แห่ง  รวมจำนวน 315 ทุน และ ทุนบุตรครู 30 ทุน  พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬา สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน รวมทั้งการมอบสิ่งของให้ครู
นักเรียน ทุกคน  งบประมาณกว่า 560,000 บาท ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์
รองอำมาตย์ตรีขุนวิทยการประเสริฐ ธรรมการจังหวัดราชบุรี และ นางแย้ม   โพธารามิก   พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 25 เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ต่อเนื่อง และครุภัณฑ์ งบประมาณกว่า 630,000 บาท

 
 
มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 52/702 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02 - 997 7977 โทรสาร : 02 - 997 7977