User Online: 46
  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ประจำปี 2560
   
 
ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2560 ครั้งที่3/2560
 
   
 มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา   (องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 922)
 
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ประจำปี 2560

       สำหรับในปี 2560 นี้ มูลนิธิฯได้จัดทำ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน ปี2560โดยจัดอบรมบุคลากรทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนให้สามารถนำโปรแกรมต่างๆ มาใช้สนับสนุนการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย จัดเสริมทักษะทางกีฬา   บาสเกตบอลให้ผู้ฝึกสอนและนักเรียนระดับมัธยมในจังหวัดจันทบุรี จัดสร้างอาคารเรียน ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รวมทั้งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา กีฬา ให้กับโรงเรียนในสังกัด ตชด.และ สพฐ. จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดราชบุรี

 

** หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิฯ โทรศัพท์/แฟกซ์ 02-9977977
หรือโอนเงินในนาม  มูลนิธิดร.พิชนี  โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา   บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 099-2-23499-7 ธ.ทหารไทยสาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต

                     พร้อมกับส่งสำเนาการโอนเงิน และชื่อที่อยู่ของท่านมายังมูลนิธิเพื่อการส่งใบเสร็จรับเงินกลับ   การบริจาคของท่านสามารถนำยอดเงินบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีเงินประจำปีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com