User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/2559 ครั้งที่ 3/2559
 
พิธีเปิด“อาคารโมโนกรุ๊ป7
 

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา  ประจำปี 2559

การดำเนินงานครั้งที่ 2/2559  วันที่ 2 กันยายน 2559 พิธีเปิดอาคารโมโนกรุ๊ป7

                มูลนิธิฯ สนับสนุนการก่อสร้าง “สนามบาสเกตบอล มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนหันมาสนใจและรักการออกกำลังกาย เพื่อเป็นการพัฒนาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและเรียนรู้การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ลุ่มหลงมัวเมาอบายมุข พร้อมอุปกรณ์บาสเก็ตบอล ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ และบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง “อาคารโมโนกรุ๊ป7” และมูลนิธิฯได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเนื่อง โต๊ะเก้าอี้  สำหรับใช้ในอาคารฯให้กับ ร.ร.วัดขุ่นซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี งบประมาณ 1,460,000 บาท

 
 
มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 52/702 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02 - 997 7977 โทรสาร : 02 - 997 7977