User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559
   
 
ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/2559 ครั้งที่ 3/2559
 
   
มูลนิธิ ดร.พิชนี  โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา  ประจำปี 2559

 มูลนิธิฯ จัดทำ “โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา  ปี 2559 เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน และ บุตรครู
สนับสนุนการปรับปรุงห้องปฏิบัติการการคอมพิวเตอร์ จัดสร้างอาคารคอมพิวเตอร์ รวมทั้งมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การศึกษา กีฬา สิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้ครูและนักเรียน ให้กับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัด ตชด.และ สพฐ. จังหวัดจันทบุรี ตราด บึงกาฬ หนองคาย


** หากท่านใดมีความประสงค์ร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าวสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิฯ โทรศัพท์/แฟกซ์ 02-9977977 
หรือโอนเงินในนาม  มูลนิธิดร.พิชนี  โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 099-2-23499-7 ธ.ทหารไทยสาขาตลาดสี่มุมเมือง-รังสิต เมื่อโอนแล้วกรุณา 
Fax สำเนาใบ Pay in มาที่มูลนิธิฯในวันและเวลาราชการ
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com