User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/2559 ครั้งที่ 3/2559
 
มอบทุนส่งเสริมการศึกษา และอื่นๆ ใน จ.จันทบุรี ตราด

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา  ประจำปี 2559 การดำเนินงานครั้งที่ 1/2559   วันที่ 16- 17 มิถุนายน 2559 มอบทุนส่งเสริมการศึกษา

                มูลนิธิมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การศึกษาฯ ให้โรงเรียนใน จังหวัดจันทบุรี ตราด  ทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนจำนวน 165 ทุน และ ทุนบุตรครูจำนวน 13 ทุน อุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา พร้อมมอบค่าอาหารกลางวันให้ ครู นักเรียน ร.ร.ในสังกัด สพฐ. ในจังหวัดจันทบุรี 4 แห่ง ได้แก่  ร.ร.วัดหนองไทร ร.ร.วัดท่าแคลง ร.ร.วัดสนามไชย ร.ร.บ้านหนองหงส์ และ ในจังหวัดตราด 6 แห่งได้แก่ ร.ร.บ้านคลองศอก ร.ร.วัดบางปิดล่าง ร.ร.วัดบางปิดบน ร.ร.บ้านอ่าวตาลคู่ ร.ร.บ้านธรรมชาติล่าง ร.ร.วัดทองธรรมชาติ  โดยมีงบประมาณการดำเนินการจำนวนเงินกว่า 240,000 บาท  

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com