User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2559 ครั้งที่ 2/2559 ครั้งที่ 3/2559
 
พิธีเปิด “อาคารคอมพิวเตอร์ ”
 

โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา  ประจำปี 2559

ครั้งที่ 3/2559  วันที่ 6-9 ธันวาคม พิธีเปิด “อาคารคอมพิวเตอร์ ”

                      มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง อาคารคอมพิวเตอร์มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชราพร้อมมอบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเนื่อง โต๊ะเก้าอี้ อื่นๆ และ สร้างสนามบาสเกตบอลให้โรงเรียน ตชด.บ้านคำชมภู จ.บึงกาฬ  สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชราพร้อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเนื่อง อื่นๆ ให้กับโรงเรียนบ้านนาคำแคน จ.บึงกาฬ และ การปรับปรุง ห้องคอมพิวเตอร์ดร.อดิศัย-รศ.ดร.พิชนี โพธารามิกพร้อมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเนื่อง อื่นๆ ให้กับโรงเรียนเชือกหม้วยวิทยา จ.หนองคาย  โดยทำพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 6-9 ธันวาคม 2559  งบประมาณรวม 2,000,000 บาท

                       วันที่ 29 ธันวาคม 2559 มูลนิธิฯ ส่งมอบเครื่องใช้สำนักงาน และอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนบ้านว่าน งบประมาณรวม 45,000 บาท

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com