User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2558
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2558 ครั้งที่ 2/2558 ครั้งที่ 3/2558 ครั้งที่ 4/2558
 
ส่งมอบอาคารโมโนกรุ๊ป 6 จ.จันทบุรี
 
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 : ส่งมอบอาคารโมโน กรุ๊ป 6

      มูลนิธิฯ ร่วมกับ บมจ.โมโน เทคโนโลยี สร้าง “อาคารโมโนกรุ๊ป6” ให้กับ ร.ร.บ้านช่องกะพัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
เพื่อให้นักเรียนและประชาชนโดยรอบได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในการการสืบค้นข้อมูลความรู้ สนับสนุนการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์ พร้อมมอบคอมพิวเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ 13 ชุด
ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ต่อเนื่อง งบประมาณกว่า 1,100,000 บาท 
 
 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com