User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2558
   
 
ครั้งที่ 1/2558 ครั้งที่ 2/2558 ครั้งที่ 3/2558 ครั้งที่ 4/2558
 
   
 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2558

 
ครั้งที่ 1/2558 จ.จันทบุรี ตราด (วันที่ 28-29  พฤษภาคม 2558)
 เยี่ยม ร.ร.สพฐ. 2 แห่งใน จ.จันทบุรี ร.ร.บ้านซากไทย ร.ร.วัดพลวง   และ จ.ตราด 2 แห่ง ร.ร.บ้านเนินตะบก ร.ร.วัดสลัก  พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน จำนวน 160  ทุน ทุนบุตรครู จำนวน 21 ทุน  และอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา  สิ่งของอื่นๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน งบประมาณมากกว่า 600,000 บาท  งบประมาณดำเนินงานกว่า  470,000 บาท
 
ครั้งที่ 2/2558  พิธีเปิดอาคารคอมพิวเตอร์ โมโนกรุ๊ป 6 (พฤศจิกายน 2558)
มูลนิธิฯ ร่วมกับ บมจ.โมโน เทคโนโลยี สร้าง “อาคารคอมพิวเตอร์โมโนกรุ๊ป6” ให้กับ ร.ร.บ้านช่องกะพัด อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี พร้อมมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อเนื่อง โต๊ะเก้าอี้  งบประมาณ 1,000,000 บาท 
 
ครั้งที่ 3/2558 จ.น่าน (เดือนธันวาคม 2558)
เยี่ยม รร.ในสังกัด สพฐ.จังหวัดน่าน 4 แห่ง พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียน ทุนบุตรครู ทุนบุตรจนท.อุทยานฯ พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา สิ่งของ จัดเลี้ยงอาหารกลางวัน งบประมาณกว่า 500,000บาท

ครั้งที่ 4/2558 จ.อุบลราชธานี (เดือนธันวาคม 2558)
มูลนิธิฯได้สร้าง “ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มูลนิธิดร.พิชนีฯ” ให้โรงเรียนตชด. บ้านคำสะอาด อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเนื่อง ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน และขอรับการสนับสนุนจาก บมจ..ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (3BB) ในการจัดทำ โครงการบรอดแบนด์อินเตอร์เนต เพื่อการศึกษาฟรี มอบอินตอร์เน็ต 3BBและ WiFi ให้กับโรงเรียนด้วย งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

 

 

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com