User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2558
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2558 ครั้งที่ 2/2558 ครั้งที่ 3/2558 ครั้งที่ 4/2558
 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จ.อุบลราชธานี

 มูลนิธิฯได้สร้าง “ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มูลนิธิดร.พิชนีฯ” ให้โรงเรียนตชด. บ้านคำสะอาด อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อเนื่อง ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้สำนักงาน และขอรับการสนับสนุนจาก บมจ..ทริปเปิลที บรอดแบนด์ (3BB) ในการจัดทำ
โครงการบรอดแบนด์อินเตอร์เนต เพื่อการศึกษาฟรี
มอบอินตอร์เน็ต 3BBและ WiFi ให้กับโรงเรียนด้วย งบประมาณดำเนินงาน  จำนวน 200,000 บาท

 

 
 
มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 52/702 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02 - 997 7977 โทรสาร : 02 - 997 7977