User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2558
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2558 ครั้งที่ 2/2558 ครั้งที่ 3/2558 ครั้งที่ 4/2558
 
การมอบทุนการศึกษาและอื่นๆ ในจ.จันทบุรี ตราด

วันที่ 28-29  พฤษภาคม 2558 : มอบทุนการศึกษา

     มูลนิธิฯ และคณะผู้บริจาค ได้เยี่ยม ร.ร.สพฐ. 2 แห่งใน จ.จันทบุรี ได้แก่ ร.ร.บ้านซากไทย ร.ร.วัดพลวง  และ     จ.ตราด 2 แห่ง ร.ร.บ้านเนินตะบก ร.ร.วัดสลัก พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน จำนวน 160  ทุน ทุนบุตรครู จำนวน 21 ทุน  และอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา  สิ่งของอื่นๆ เลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน งบประมาณดำเนินงานกว่า  600,000 บาท
 
 
 
มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 52/702 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02 - 997 7977 โทรสาร : 02 - 997 7977