User Online: 46
Pr0001.jpg Branner04.jpg
 
 
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร
 
คณะมูลนิธิดร.พิชนีฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 
แจ้งผลการพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
 
รับมอบหนังสือภาษาหน้ารู้สู่AEC
 
รับมอบเงินจากการประมูลของที่ระลึกงาน“Thank You Gerrard”
 
รับมอบเงินสร้างอาคารโมโนกรุ๊ป 6
 
 
อ่านทั้งหมด....
โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างอาคารเรียนและมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565
 
โครงการสนับสนุนด้านการศึกษา สร้างอาคารเรียนและมอบทุนการศึกษา ประจำปี2564
 
โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2563
 
โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2562
 
โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561
 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com