User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2557 ครั้งที่ 2/2557 ครั้งที่ 3/2557
 
การมอบทุนการศึกษาและอื่นๆ จ.จันทบุรี

 วันที่ 5-6 มิถุนายน 2557 : มอบทุนการศึกษา

        มูลนิธิฯ และคณะผู้บริจาค เยี่ยมชม ร.ร.ในสังกัด ตชด. 2 แห่ง ในอ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ได้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านหางแมว ร.ร.ตชด.บ้านบ่อชะอม และวันที่ 6 มิถุนายน 2557 เยี่ยมร.ร.ในสังกัด สพฐ. 2แห่ง ในอ.โป่งน้ำร้อน ได้แก่ ร.ร บ้านคลองคต ร.ร.บ้านแหลม พร้อมมอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนรวม 120 ทุน ทุนบุตรครู 34 ทุน มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา เลี้ยงอาหารกลางวันครู นักเรียน งบประมาณกว่า 300,000  บาท
 
 
 
มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 52/702 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02 - 997 7977 โทรสาร : 02 - 997 7977