User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2557 ครั้งที่ 2/2557 ครั้งที่ 3/2557
 
การส่งมอบอาคารเรียนโมโนกรุ๊ป5 จ.อุบลราชธานี

 วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 : ส่งมอบอาคาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดแพรคลุมป้าย“อาคารเรียนโมโนกรุ๊ป5”ร.ร.ตชด.ศาสตราจารย์ดอกเตอร์เนวิน สคริมชอว์ (เดิมชื่อร.ร.ตชด.บ้านป่าไม้) ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22  ซึ่งมูลนิธิฯ และ บมจ.โมโนเทคโนโลยี ร่วมกันจัดสร้าง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และการสืบค้นข้อมูล ประกอบด้วยอาคารขนาด 8x10เมตร คอมพิวเตอร์พร้อมระบบเน็ตเวิร์ค โต๊ะเก้าอี้ จำนวน 11 ชุด เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ 1 ชุด งบประมาณกว่า 1,000,000 บาท
 
 
 
มูลนิธิ ดร. พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา 52/702 หมู่บ้านเมืองเอก พหลโยธิน 87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02 - 997 7977 โทรสาร : 02 - 997 7977