User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษาและคนชรา จังหวัดจันทบุรีและเชียงใหม่ ประจำปี 2551
   
 
กลับหน้าหลัก ได้ดำเนินการ ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการ ครั้งที่ 2
 
ครั้งที่ 1 /2551 จังหวัดจันทบุรี วันที่ 9-10 กรกฎาคม
 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ร.ร. วัดน้ำขุ่น อ.เขาคิชฌกูฎ

10.00 น. ทำบุญ เลี้ยงพระเพล 
11.30 น. เข้าเยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์ “นางจำนง ชนะสิทธิ์ โดย มูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิกฯ ปี 2547 ” มอบคอมพิว-เตอร์เพิ่ม 7 ชุด แจกของและทุนการศึกษา 25 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เสร็จแล้วเลี้ยงอาหารนักเรียน

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2551 รร.วัดหนองคัน อ.ท่าใหม่

11.00 น. เข้าเยี่ยมชมห้องคอมพิวเตอร์ “สุนทร ศรีแสงฟ้า และเพื่อนโดยมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิกฯปี 2547” มอบคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 2 ชุด แจกของและทุนการศึกษา 25 ทุนๆ ละ 1,000 บาท เสร็จแล้วเลี้ยงอาหารนักเรียน

 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com