User Online: 46
  โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพราน และ ตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดศรีสะเกษ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ปี 2555
   
 
กลับหน้าหลัก ครั้งที่ 1/2555 ครั้งที่ 2/2555 ครั้งที่ 3/2555
 
มอบทุนการศึกษาและอื่นๆ จ.จันทบุรี
 วันที่ 5 ตุลาคม 2555 : ส่งมอบอาคารฯ ร.ร.วัดบางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี

    ในการสร้างโอกาสทางการศึกษา มูลนิธิ ร่วมมือกับ บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการจัดทำโครงการ“โมโนกรุ๊ป วิ่งเพื่อมวลประชา ครั้งที่1” เป็นการแข่งขันวิ่งระยะทาง 11 ก.ม. ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อนำรายได้จำนวน 1,030,000 บาท ดำเนินการก่อสร้าง “ อาคารเรียนโมโนกรุ๊ป 3 ” ให้กับ โรงเรียนวัดบางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี  โดยทำพิธีเปิดอาคาร เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 พร้อมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ จำนวน 11 ชุด เครื่องPRINTER จำนวน 2 ตัว เครื่องถ่ายเอกสาร 1 ตัว เครื่องปรับอากาศจำนวน 1 เครื่อง มอบทุนนักเรียนจำนวน 20 ทุนๆละ 1,000 บาท และ บมจ.โมโน เทคโนโลยี จัดกิจกรรมสันทนาการ มอบอุปกรณ์การศึกษา-กีฬา ให้กับนักเรียน
 
 
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com