User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี 2563

ครั้งที่ 1/2563 จ.สตูล
ครั้งที่ 2/2563 จ.ราชบุรี
ครั้งที่ 3/2563 จ.อุบลราชธานี
 

  

  :: โครงการ ครั้งที่ 2/2563 แผนงานตกแต่งห้องเรียนและสื่อวัสดุ อุปกรณ์นักเรียนก่อนวัยเรียน

โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมถ์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

มูลนิธิฯ สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 200,000 บาท  ในการปรับปรุงตกแต่งห้องเรียนให้เป็นห้องเด็กเล็กก่อนวัยเรียน โดย ติดตั้งแอร์  ติดผ้าม่าน วอลเปเปอร์ จัดซื้อครุภัณฑ์ โต๊ะนักเรียน ตู้และชั้นจัดเก็บอุปกรณ์ วัสดุอุปกรณ์ ของใช้สำหรับเด็กเล็ก สื่อเสริมพัฒนาการ และ หนังสือเสริมประสบการณ์ ซึ่งดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย และทำพิธีส่งมอบเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 โดยรศ.ดร.พิชนี โพธารามิก ประธานมูลนิธิฯ มอบหมายให้ คุณอนุชา โพธารามิก และคณะ เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ในการส่งมอบห้องฯ ให้แด่ท่านพระครูพิศาลสุทธากร ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ทั้งนี้โรงเรียนได้เริ่มรับนักเรียนระดับก่อนวัยเรียน (อายุ 2-3ปี) เข้าเรียนในภาคเรียนที่2 ปี 2563 แล้ว

 

  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com