User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษาและคนชรา จังหวัดจันทบุรีและเชียงใหม่ ประจำปี 2551

ประมวลภาพครั้งที่ 1
ประมวลภาพครั้งที่ 2
  

  ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2551 จังหวัดจันทบุรี

  ::โรงเรียน วัดน้ำขุ่น อ.เขาคิชฌกูฏ

  

  ::โรงเรียน วัดหนองคัน อ.ท่าใหม่

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com