User Online: 46
  โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฐานเบื้องต้น
   
 
ได้ดำเนินการในปี 2546 การดำเนินงานในปี 2548
 
   
โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฐานเบื้องต้น
 

การดำเนินโครงการต่างๆ ของมูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา มักจะมุ่งเน้นแนวทางด้านการศึกษาเป็นหลัก จนกระทั้งมูลนิธิฯ ได้เห็นความสำคัญ พื้นฐานของการดำเนินชีวิต โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติตน ตามหลักพระพุทธศาสนา อันเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวไทย มูลนิธิฯ จึงได้จัดโครงการ วิปัสสนาเบื้องต้น เพื่อเป็นการทำให้จิตใจสงบ และมีสติ เพื่อจะได้ปรับ ให้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไป โดยได้จัดการอบรม วิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น ให้ญาติมิตร ที่สนใจปฏิบัติธรรม ณ บ้านสวนเชียงใหม่ไฮย์แลนด์ จ.เชียงใหม่ ในปี 2546 และ 2548 และมีผู้เข้าปฏิบัติธรรม รวมจำนวน 33 คน โดยมีพระอาจารย์ มหาสุพล ขนฺติพโล จาก สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล กรุงเทพฯ พระอาจารย์วัลลภ ชวนปัญโสม จากวัดสุวรรณประสิทธิ์ กรุงเทพฯ อาจารย์นันท์ภัส ภู่ตระกูล และอาจารย์ญาณพล ปิ่นทอง จาก สำนักคุณแม่สิริ กรินชัย เป็นวิทยากร

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com