User Online: 46
  โครงการคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนในชนบท 50 โรงเรียน เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลในวโรกาส 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   
 
การดำเนินงาน 2548
 
   
  เนื่องในวโรกาส ฉลองครบรอบ 50 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2548 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มูลนิธิฯ จึงได้จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Software มาบริจาคให้กับโรงเรียนในชนบทที่ห่างไกล โดยได้ดำเนินการ ดังนี้
 
1 ขอรับบริจาคเงินและเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้แล้วจากองค์กรและบุคคลทั่วไป เช่น บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย) บริษัท โมโน เจนเนอเรชั่น จำกัด บริษัท เอส.ซี จอห์นสันแอนด์ซัน จำกัด คุณพิชญ์ โพธารามิก เป็นต้น
2 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่และใช้แล้ว จำนวน 363 ชุด ให้กับโรงเรียน 65 แห่งโดยแบ่งเป็นให้โรงเรียนในโครงการด้วยรัก และห่วงใยและตามโครงการพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 283 ชุด จำนวน 53 แห่ง และโรงเรียนที่ไม่อยู่ในโครงการจำนวน 80 ชุด ให้กับโรงเรียน 12 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ จันทบุรี ตราด ราชบุรี พร้อมจัดฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ให้กับครูอีก จำนวน 142 คน โดยมีอาสาสมัครที่เป็นคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และพนักงานของบริษัท ในเครือจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน)
3 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโดยรวม 5,072,007.60 บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดบาทหกสิบสตางค์)
 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com