User Online: 46
  โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2556
   
 
ครั้งที่ 1/2556 ครั้งที่ 2/2556
 
     
ครั้งที่ 1  วันที่ 5,6,12  พฤศจิกายน 2556 จ.จันทบุรี  ตราด


    มูลนิธิฯได้จัดทำ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา และคนชรา จ.จันทบุรี ตราด เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ปี 2556 
 โดยร่วมกับ กลุ่มบริษัทโมโน กรุ๊ป ดำเนินการก่อสร้างอาคารคอมพิวเตอร์โมโนกรุ๊ป 4 พร้อมมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อเนื่อง โต๊ะเก้าอี้  งบประมาณ 1,000,000 บาท ทั้งนี้ มูลนิธิฯได้มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียน 50 ทุน บุตรครู8 ทุน  ที่ ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 48 อ.เขาคิชกูฏ จ.จันทบุรี
และเยี่ยมชม รร.สพฐ 2 แห่ง ได้แก่ ร.ร.บ้านยางระหง ร.ร.วัดนาซา และ ร.ร.ตชด.ใน จ.ตราด 2 แห่ง ได้แก่ ร.ร.ตชด.บ้านเขาฉลาด,ร.ร.ตชด.บ้านท่ากุ่ม 
ยังมอบทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวัน บุตรครู นักเรียน นักศึกษา ให้กับ  งบประมาณ 150,000 บาท  

 

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com