User Online: 46
   โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฐานเบื้องต้น

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
  

  ครั้งที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2546
  
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง