User Online: 46
   โครงการปฏิบัติวิปัสสนาฐานเบื้องต้น

ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
  

  ครั้งที่ 1จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2546
  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com