User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2558

ภาพกิจกรรมครั้งที่ 1 จ.จันทบุรี ตราด
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 2 จ.จันทบุรี
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 3 จ.น่าน
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 4 จ.อุบลราชธานี
    

  

  ::วันที่ 28 พฤษภาคม 58 ที่ ร.ร.บ้านเนินตะบก อ.เขาสมิง จ.ตราด มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียนจำนวน 45 ทุน ทุนบุตรครู จำนวน 4 ทุน มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา มอบสิ่งของอื่นๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน

 

  ::วันที่ 28 พฤษภาคม 58 ที่ ร.ร.วัดสลัก อ.เขาสมิง จ.ตราด มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน จำนวน 30 ทุน ทุนบุตรครู จำนวน 6 ทุน มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา มอบสิ่งของอื่นๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน

 

  ::วันที่ 29 พฤษภาคม 58 ที่ ร.ร.บ้านชากไทย (จงจินต์ประชานุเคราะห์) อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน จำนวน 40 ทุน ทุนบุตรครู จำนวน 3 ทุน มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา มอบสิ่งของอื่นๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน

 

  ::วันที่ 29 พฤษภาคม 58 ที่ ร.ร. วัดพลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน จำนวน 40 ทุน ทุนบุตรครู จำนวน 3 ทุน มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา มอบสิ่งของอื่นๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน

  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com