User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา ประจำปี 2557

ภาพกิจกรรมครั้งที่ 1 จ.จันทบุรี ตราด
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 2 จ.อุบลราชธานี
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 3 จ.อุบลราชธานี
 

  

  ::วันที่ 5 มิถุนายน 57 ที่ ร.ร.ตชด.บ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน จำนวน 35 ทุน ทุนบุตรครู จำนวน 11 ทุน มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา มอบสิ่งของอื่นๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน งบประมาณมากกว่า 64,000 บาท

  

  ::วันที่ 5 มิถุนายน 57 ที่ ร.ร.ตชด.บ้านบ่อชะอม อ.แก่งหางแมว มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน จำนวน 20 ทุน ทุนบุตรครู จำนวน 8 ทุน มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา มอบสิ่งของอื่นๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน งบประมาณมากกว่า 40,000 บาท

  

  ::วันที่ 6 มิถุนายน 57 ที่ ร.ร.บ้านคลองคต อ.โป่งน้ำร้อน มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน จำนวน 30 ทุน ทุนบุตรครู จำนวน 2 ทุน มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา มอบสิ่งของอื่นๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน งบประมาณมากกว่า 48,000 บาท

  

  ::วันที่ 6 มิถุนายน 57 ที่ ร.ร.บ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน มอบทุนส่งเสริมการศึกษานักเรียน จำนวน 35 ทุน ทุนบุตรครู จำนวน 13 ทุน มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา มอบสิ่งของอื่นๆ และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครู นักเรียน งบประมาณมากกว่า 64,000 บาท

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com