User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี เชียงใหม่ ปี 2555

ประมวลภาพครั้งที่ 1
   

  วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่โรงเรียนวัดบางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี มูลนิธิทำพิธีเปิด “อาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 3”
  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com