User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ครู นักเรียน นักศึกษา จังหวัดจันทบุรี เชียงใหม่ ปี 2555

ประมวลภาพครั้งที่ 1
   

  วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ที่โรงเรียนวัดบางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี มูลนิธิทำพิธีเปิด “อาคารเรียนโมโน กรุ๊ป 3”
  
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง