User Online: 46
   โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้ทหารพราน และ ตำรวจตระเวนชายแดน จ. ศรีสะเกษ เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน

ประมวลภาพครั้งที่ 1
ประมวลภาพครั้งที่ 2
  

  วันที่ 17 กรกฎาคม, วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดเชียงใหม่
 
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง