User Online: 46
   มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จัดทำ ? โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จังหวัดจันทบุรี ตราด เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2553

ประมวลภาพครั้งที่ 1
ประมวลภาพครั้งที่ 2
ประมวลภาพครั้งที่ 3
 

  จ. จันทบุรี และ ตราด วันที่ 7-9 มิถุนายน 2553

  ::วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พิธีเปิดการอบรมครูจำนวน 30 คน

  

  ::วันอังคารที่ 8 มิถุนายน (เช้า) เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.ขลุง

 

  ::วันอังคารที่ 8 มิถุนายน (บ่าย) เยี่ยมชมโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.ขลุง

 

  ::วันพุธที่ 9 มิถุนายน (ช่วงเช้า) เยี่ยมชมโรงเรียนวัดวังจะอ้าย อ.มะขาม

 

  ::วันพุธที่ 9 มิถุนายน (ช่วงบ่าย) เยี่ยมชมโรงเรียนวัดวังจะอ้าย อ.มะขาม

  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com