User Online: 46
   มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา จัดทำ ? โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา และคนชรา จังหวัดจันทบุรี ตราด หนองคาย เชียงใหม่ และ แม่ฮ่องสอน ประจำปี 2552?

ประมวลภาพครั้งที่ 1
ประมวลภาพครั้งที่ 2
ประมวลภาพครั้งที่ 3
 

  ประมวลภาพ ครั้งที่ 1/2552 งบประมาณรวมกว่า 200,000 บาท วันที่ 29 มิถุนายน 2552 กองกำกับการ ตชด. 11 อ.มะขาม จ.จันทบุรี

  ::ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนและบุตรข้าราชการตำรวจ / ตชด. จำนวน 87 ทุน เป็นเงิน 97,000 บาท มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 ชุด และอุปกรณ์การกีฬาให้โรงเรียน ตชด. ในจังหวัดจันทบุรีและตราด

 

  ::วันที่ 29 มิถุนายน 2552 (ภาคบ่าย) อ. ขลุง จ.จันทบุรี - เยี่ยมโรงเรียนวัดเวฬุวัน ชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดร.อดิศัย - ดร.พิชนี - นายพิชญ์ โพธารามิก ที่มูลนิธิฯได้มอบให้เมื่อปี 2547 พร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียน จำนวน 11 ทุนๆ ละ 1,000 บาท และแจกสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการกีฬา

 

  ::วันที่ 30 มิถุนายน 2552 (ภาคเช้า) อ. เมือง จ.ตราด - เยี่ยมโรงเรียนโรงเรียน ตชด. บ้านท่ากุ่ม พร้อมแจกสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการกีฬา และเลี้ยง อาหารกลางวันครูและเด็กนักเรียน

 

  ::วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 (ภาคเช้า) จ. จันทบุรี - เยี่ยมโรงเรียนโรงเรียน ตชด. บ้านคลองแดง พร้อมแจกสิ่งของอุปกรณ์การเรียนการกีฬา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ครูและเด็กนักเรียน

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com