User Online: 46
   โครงการเรือนพักนอน " มูลนิธิ ดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา "

   

  โรงเรียนบ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี 2548
  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com