User Online: 46
   โครงการคอมพิวเตอร์ใช้แล้วในชนบท

ประมวลภาพครั้งที่ 1
ประมวลภาพครั้งที่ 2
  

  ครั้งที่ 1/2546 จังหวัดจันทบุรีและตราด เมื่อวันที่ 12-16 พฤษภาคม 2546

  ::พิธีเปิดการฝึกอบรมและมอบสิ่งของ

  

  ::บรรยากาศการฝึกอบรมความรู้ด้านคอมพิวเตอร์

 
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com