User Online: 46
   โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559

ภาพกิจกรรมครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 2
ภาพกิจกรรมครั้งที่ 3
 

  จ.จันทบุรี ตราด

  ::วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ร.ร.วัดหนองไทร อ.นายายอาม จ.จันทบุรี (ช่วงเช้า) (จำนวนครู 14 คน/ นักเรียน 121 คน) ตัวแทนนักเรียนขึ้นมาอ่านเรียงความ โชว์ภาพวาดประกวด ในหัวข้ออาชีพในฝันและโรงเรียนของหนู นักเรียนทั้งหมดร่วมกันเต้นประกอบเพลงมูลนิธิฯ หลังจากนั้นมอบทุนการศึกษา ให้บุตรครู จำนวน 5 ทุน นักเรียน จำนวน 35 ทุน และมอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬา มูลค่า 4,500 บาท มอบสิ่งของ พร้อมกันนี้ได้จัดเลี้ยงอาหาร

 

  ::วันที่ 16 มิถุนายน 2559 ร.ร.วัดท่าแคลง (ช่างบ่าย) (จำนวนครู 10 คน/ นักเรียน 63 คน) ร.ร.วัดสนามไชย (จำนวนครู 4 คน/ นักเรียน 27 คน) ร.ร.บ้านหนองหงส์ (จำนวนครู 4 คน/ นักเรียน 13 คน) อ.นายายอาม จ.จันทบุรี บรรยากาศวันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความยินดี พิธีการเริ่มขึ้นหลังจากประธานมูลนิธิ รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักเรียน ต่อด้วยการแสดงดนตรีไทยเป่าขลุ่ย และการเต้นประกอบเพล

  

  ::วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ร.ร.บ้านคลองศอก อ.เขาสมิง จ.ตราด (ช่วงเช้า) (จำนวนครู 10 คน/ นักเรียน 114 คน) นักเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ทำการต้อนรับประธานมูลนิธิดร.พิชนีฯ โดยการแห่กลองยาว บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ประธานมูลนิธิ รศ.ดร.พิชนี โพธารามิก กล่าวเปิดงาน นักเรียนอ่านเรียงความและโชว์ภาพวาดที่ชนะการประกวด จากนั้นคณะผู้แทนจากมูลนิธิมอบทุนแก่ นักเรียนจำนวน 35 ทุน ทุนบุตรครู 4 ทุน และมอบอ

 

  ::วันที่ 17 มิถุนายน 2559 ร.ร.วัดบางปิดล่าง (ช่วงบ่าย) (จำนวนครู 8 คน/ นักเรียน 51 คน) ร.ร.วัดบางปิดบน (จำนวนครู 4 คน/ นักเรียน 36 คน) ร.ร.บ้านอ่าวตาลคู่ (จำนวนครู 3 คน/ นักเรียน 17 คน) ร.ร.บ้านธรรมชาติล่าง (จำนวนครู 2 คน/ นักเรียน 15 คน) และ ร.ร.วัดทองธรรมชาติ (จำนวนครู 5 คน/ นักเรียน 49 คน) อ.เขาสมิง จ.ตราด คณะมูลนิธิฯ และคณะวิศวกรหญิงไทย ร่วมกันมอบทุนการศึกษา มอบอุปกรณ์การศึกษา-การกีฬามูลค

  
ติดต่อที่อยู่ 92/148 หมู่ที่ 2 ถนนเอกรัฐ11 ต.หลักหก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 02-9977977 E-mail : PBF2546@gmail.com