User Online: 46
Pr0001.jpg Branner04.jpg
 
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะมูลนิธิดร.พิชนี โพธารามิก เพื่อเด็กและคนชรา เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร
 
คณะมูลนิธิดร.พิชนีฯ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง อ.ขลุง จ.จันทบุรี
 
แจ้งผลการพิจารณาประกาศกำหนดให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
 
รับมอบหนังสือภาษาหน้ารู้สู่AEC
 
รับมอบเงินจากการประมูลของที่ระลึกงาน“Thank You Gerrard”
 
รับมอบเงินสร้างอาคารโมโนกรุ๊ป 6
 
 
อ่านทั้งหมด....
โครงการเสริมสร้างการศึกษา การกีฬา และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน คนชรา ประจำปี ประจำปี 2561
 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณภาพชีวิตครู นักเรียน ประจำปี 2560
 
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู นักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2559
 
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2558
 
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตครู และนักเรียน นักศึกษา ปี 2557
 
 
ติดต่อที่อยู่ 52/702 ซ.พหลโยธิน87 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ : 02-9977977 โทรสาร : 02-9977977 อีเมล์: pbf2546@gmail.com , kunnika_mo@hotmail.com ติดต่อ คุณกรรณิการ์ ด้ายกลาง